Sjummert  van vreuger  en  noe !

Beste mensen,

Het aanreiken van nieuwe foto’s naar ons als foto-werkgroep is een succes.

Wij willen deze mensen bedanken voor hun medewerking.
De ontvangen foto’s zijn door de fotogroep in gescand en eventueel , als daarom gevraagd werd, geretourneerd.
Verdere gegevens rond de foto’s worden door de fotogroep verwerkt in ordnerbladen.
We hebben nog veel foto’s waarvan we niet weten wie erop staat of om welke gebeurtenis het gaat.
Daarom vragen we op onze site om gegevens te krijgen van de inwoners van Schimmert of andere belangstellenden.

Heeft U interesse in de werkzaamheden van de foto groep of denkt U op een andere wijze een bijdrage te kunnen leveren, bijvoorbeeld door het afnemen van interviews neem dan contact op met de foto werkgroep van de Heemkunde vereniging.

Marcel Tekstra    tel. 045-4042221

Nico Derks

John Offermans tel. 06-29594027

 

 

Heemkundevereniging Schimmert probeert digitaal het verleden en heden van ons mooie dorp vast te leggen. 

Wij missen echter veel informatie.

Om meer informatie te krijgen, vragen wij uw hulp.

Door gebruik te maken van het contactformulier kunt u onderwerpen van commentaar en eventuele gegevens voorzien. (zet s.v.p. het nummer van het album en de foto erbij.)

Tevens kunt u oude foto's of geschriften tijdelijk of voor altijd aan ons over dragen. (Indien u dat wenst ontvangt u de foto's of andere dingen weer terug)

Bedankt voor Uw hulp