Dialekprojek

Foto: Florent Pijls © 2020 HVS / Ads & Arts reclame Schimmert

Foto: René Kicken  © 2020 HVS / Ads & Arts reclame Schimmert

Foto: Suzanne Spronken  © 2020 HVS / Ads & Arts reclame Schimmert

            Foto's Math Prevoo, Ger Derks, René Kicken © 2021 / Ads & Arts reclame Schimmert

Foto Eef Smitshuysen © 2021 picto Ads & Arts reclame Schimmert

Foto René Kicken © 2021 picto Ads & Arts reclame Schimmert

Foto René Kicken © 2021 picto Ads & Arts reclame Schimmert

Sjömmerts Laesplenkske HVS


De werkgroep Dialekprojek van de Heemkundevereniging Schimmert is bezig om in samenwerking met Ads & Arts reclame Schimmert te komen tot de uitgave van een zogenaamd “leesplankje”.
In de komende maanden stellen wij op deze website de losse woordpictogrammen aan u voor.
Als alle woorden klaar zijn willen we het als één geheel gaan uitgegeven.

Het Sjömmerts Laesplenkske is een didactisch leesplankje, waarbij de woorden op het plankje de belangrijkste letters en klanken van het Schimmertse dialect omvatten.
Middels alledaagse woorden met daarbij moderne tekeningen hopen we velen aan te spreken van jong tot oud, en zodoende het Sjömmerts dialek te behouden en het stimuleren.
Op het snijvlak van cultuur, educatie en identiteit biedt het leesplankje daarbij talloze laagdrempelige gebruiksmogelijkheden.

Wij wensen u veel plezier toe met de bovenstaande collages!

Schimmert, Paaszondag 12 april 2020
Dialekprojek Heemkundevereniging Schimmert

Vandaag 2 juli is het Maria Ziep

Hieronder een betekenis van het woord ZIEP

 

Zijp hoort tot een groep waternamen (zijp, zeep, ziep, siep) allen behorend bij het werkwoord sijpelen. De verschijningsvormen zijn talrijk; (ziep, zeip, zijp, zyppe, zeyb, zijpe, zype, zipe, sijpe, seype, sepke, sipen, zeep, zeepe, zepel, zepeltje. Etymologisch zijn de vormen ontstaan uit de Indo-Europese stam seip, in de betekenis van uitdruppelen, uitgieten. Het is een zeer oud hydroniem, ook verwant met werkwoorden als zeiken (zeik) en zijgen (zeeg), meer in de betekenis van druppelen, naar beneden zakken of weglopen.

Ziep is de dialectvorm van “zijp”,

waarbij het werkwoord zijpen veel betekenissen betekenissen heeft,

echter in deze context is de hoofdbetekenis “druppelen” en de sub-betekenis “in druppels neervallen”.

In Nuth/Wijnandsrade ligt de buurt Ter Ziepe en een cafetaria & friture De Ziepe.

In Limburgse dialecten tenslotte wordt het werkwoord ziepe gebruikt met de betekenis: (langdurig) hard regenen.

Zeikwaer heeft niets te maken met urine, maar is de combinatie van zeiken (zie bovenaan) en waer!

 

Voor de combinatie “Maria Ziep” is meer onderzoek nodig.

 

Groeten namens het Dialekprojek,

 

René Kicken